دستگاه های تولیدی آچار ترک دیجیتال مناسب اندازه گیری میزان بستن گشتاور انواع پیچ ها می باشند به صورتی که قابل کاربرد و سفارشی سازی برای انواع سایز پیچ ها نیز هستند.