آچار ترک دیجیتال دندانپزشکی

Digital dental Torque Wrench


دستگاه تست گشتاور بکس بادی

Air tool and impact Torque Wrench tester

/توسط

تجهیزات جانبی اندازه گیری


تجهیزات جانبی اندازه گیریاسترین گیج (strain gauge) و تجهیزات نصب آن، سنسور Lsu49